ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETİ

 

Çevre Danışmanlık, çevreye etki düzeyi yüksek olan işletmelerin oluşturdukları atıkların(hava, su ve toprak) ekolojik sisteme zarar vermeden, canlıların saðlıðını, çevresel deðerlerin korunmasını ve her türlü olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak veya en aza indirmek işletmelerin alması gereken zorunlu bir hizmettir. Çevre kirliliðini önlemek için olan bu çalışmalar gelecek kuşaklarımızın ihtiyaç duyacaðı kaynakların varlıðını koruyarak ve kalitesini artırarak; sosyal, ekonomik ve fiziki şartların iyileştirilmesine yardımcı olur. Faaliyet sahsında hizmet vererek müşterilerinin daha etkin ve hızlı cevap veren Mavi Yıldız Arıtma Havuz İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. sektördeki 25 yıla aşkın deneyim ve bilgi birikimi ile güncel mevzuatlara uygun, istenilen formatlarda tüm yazışma ve süreçleri çevre mühendisleri ile yürütür ve sonuçlandırır.


ÇEVRE DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ

 • Çevre izin ve / veya lisans belgesinin alınması, geçerliliði ve yenilenmesi
 • Denetime tabii olan tesislerin faaliyetlerinin kanuna, mevzuata ve yönetmeliklere uygunluk kontrolü
 • Alınan tedbirlerin etkili uygulanıp uygulanmadıðının tespiti
 • Atık yönetimi
 • Tesis içi yıllık denetim programları
 • Çalışanlara eðitim verilmesi
 • Yıllık iç tetkiklerin yapılması ve uygunluk raporları
 • Kapsam dışı görüş yazıları
 • Geçici faaliyet belgesinin alınması
 • Faaliyetin sona ermesinin bildirilmesi
 • Mevcut izin ve lisansların geçerlilik tarihi
 • Muafiyet belgeleri
 • İş termin planı ve taahhütname
 • Onay belgeleri geçiş süreçleri
 • Sıfır Atık Belgesi
Çevre İzinleri Alınması
 • Emisyon İzni
 • Gürültü Kontrolü İzni
 • Atıksu Deşarj İzni
 • Derin Deniz Deşarj İzni
Çevre Lisansı Alınması
 • Geri Kazanım Lisansı
 • Bertaraf Lisansı
 • Ara Depolama Lisansı
 • İşletme Lisansı
 • Arındırma Lisansı