ATIK SU ARITMA TESİSLERİ

   

  Atık Su Nedir?

  Atık Su Arıtması Nedir?


  AtıkSu: Evlerden, sanayi tesislerinden farklı ticari işletmelerden, kurumlardan vebenzer binalardan kullanıldıktan sonra boşaltılan sular atık su olaraktanımlanmaktadır.  Atık Su Arıtma: Suların çeşitli kullanımlar sonucunda atık su halinedönüşerek yitirdikleri fiziksel, kimyasal ve bakteriyolojik özelliklerinin birkısmını veya tamamını tekrar kazandırabilmek, ve boşaltıldıkları alıcı ortamındoğal fiziksel, kimyasal, bakteriyolojik ve ekolojik özelliklerinideğiştirmeyecek hale getirebilmek için uygulanan fiziksel, kimyasal vebiyolojik arıtma işlemlerinin birini veya birkaçına atık su arıtma adıverilmektedir. Atık suyun niteliğine göre kullanılacak arıtma prosesleri defarklılık göstermektedir.


  Atık su içerisindebulunan çözünmüş organik maddelerin bakteriyolojik faaliyetler sonucugiderilmesi için biyolojik arıtma tesisi, atık su içerisinde çözünmüş veyaaskıda bulunan ve gravitasyonla (yerçekimi etkisi ile) çökelmeyen maddelerinçökeltilerek sudan uzaklaştırılması için kimyasal atık su arıtma tesisi, suyuniçerisinde bulunan ve kendiliğinden çökebilen katı maddelerin atık sudanuzaklaştırılması için fiziksel atık su arıtma tesisi tercih edilmelidir. Buprosesler ayrı ayrı kullanılabileceği gibi birbiri ardına gelecek şekilde dekullanılarak arıtma tesisi kurulabilir.